17/4/10

O rapaz na burbulla / El muchacho en la burbuja / The boy in the bubble

Paul Simon


Era un día tranquilo
e o sol batía The boy in the bubble Rmx
nos soldados onda a estrada.
Houbo unha luz brillante,
unha rotura de escaparates.
A bomba no carriño de bebé
foi activada por radio.

Estes son días de milagres e marabillas.
É a chamada de longa distancia.
O xeito como a cámara nos segue vagarosa,
o xeito como ollamos uns para os outros,
o xeito como ollamos unha constelación afastada
que está a morrer nun recuncho do ceo.
Estes son días de milagres e marabillas.
E non chores miña meniña, non chores, non chores.

Houbo un vento enxoito
que varreu o deserto todo
e revirou no círculo de nacemento,
e a area morta
caeu sobre dos nenos
e as nais e os pais
e a terra automática.

Estes son días de milagres e marabillas.
É a chamada de longa distancia.
O xeito como a cámara nos segue vagarosa,
o xeito como ollamos uns para os outros,
o xeito como ollamos unha constelación afastada
que está a morrer nun recuncho do ceo.
Estes son días de milagres e marabillas.
E non chores miña meniña, non chores, non chores.

É unha volta ao redor, choutar, disparar.
E todo o mundo comeza a choutar.
E cada xeración lanza un heroe ás listas de éxitos.
A mediciña é máxica e o máxico é arte, eles sábeno.
O rapaz na burbulla
e o neno co corazón de babuíno.

E acho que
estes son días de láseres na selva,
láseres nalgún lugar da selva.
Sinais entrecortados de información continua.
Unha frouxa asociación de millonarios
e billonarios. E, meniña:

Estes son días de milagres e marabillas.
É a chamada de longa distancia.
O xeito como a cámara nos segue vagarosa,
o xeito como ollamos uns para os outros, si,
o xeito como ollamos unha constelación afastada
que está a morrer nun recuncho do ceo.
Estes son días de milagres e marabillas.
E non chores miña meniña, non chores, non chores.Era un día tranquilo
y el sol golpeaba graceland
a los soldados junto a la carretera.
Hubo una luz brillante,
una rotura de escaparates.
La bomba en el cochecito de bebé
fue activada por radio.

Éstos son días de milagros y maravillas.
Es la llamada de larga distancia.
La forma en que la cámara nos sigue lentamente,
la forma en que nos miramos unos a otros,
la forma en que miramos a una lejana constelación
que está muriéndose en un rincón del cielo.
Éstos son días de milagros y maravillas.
Y no llores nena, no llores, no llores.

Hubo un viento seco
que barrió todo el desierto
y se arremolinó en el círculo de nacimiento,
y la arena muerta
cayó sobre los niños
y las madres y los padres
y la tierra automática.

Éstos son días de milagros y maravillas.
Es la llamada de larga distancia.
La forma en que la cámara nos sigue lentamente,
la forma en que nos miramos unos a otros,
la forma en que miramos a una lejana constelación
que está muriéndose en un rincón del cielo.
Éstos son días de milagros y maravillas.
Y no llores nena, no llores, no llores.

Es una vuelta alrededor, saltar, disparar.
Y todo el mundo ha empezado a saltar.
Y cada generación lanza un héroe a las listas de éxitos.
La medicina es mágica y lo mágico es arte, ellos lo saben.
El muchacho en la burbuja
y el niño con el corazón de babuino.

Y creo que
éstos son días de láseres en la selva,
láseres en algún lugar de la selva.
Señales entrecortadas de información continua.
Una floja asociación de millonarios
y billonarios. Y, nena:

Éstos son días de milagros y maravillas.
Es la llamada de larga distancia.
La forma en que la cámara nos sigue lentamente,
la forma en que nos miramos unos a otros, sí,
la forma en que miramos a una lejana constelación
que está muriéndose en un rincón del cielo.
Éstos son días de milagros y maravillas.
Y no llores nena, no llores, no llores.It was a slow day
And the sun was beating PAUL SIMON
On the soldiers by the side of the road
There was a bright light
A shattering of shop windows
The bomb in the baby carriage
Was wired to the radio

These are the days of miracle and wonder
This is the long distance call
The way the camera follows us in slo-mo
The way we look to us all
The way we look to a distant constellation
That's dying in a corner of the sky
These are the days of miracle and wonder
And don't cry baby, don't cry, don't cry

It was a dry wind
And it swept across the desert
And it curled into the circle of birth
And the dead sand
Falling on the children
And the mothers and the fathers
And the automatic earth

These are the days of miracle and wonder
This is the long distance call
The way the camera follows us in slo-mo
The way we look to us all,
The way we look to a distant constellation
That's dying in a corner of the sky
These are the days of miracle and wonder
And don't cry baby, don't cry, don't cry

It's a turn around jump shot
It's everybody jump start
It's every generation throws a hero up the pop charts
Medicine is magical and magical is art, they know
The boy in the bubble
And the baby with the baboon heart

And I believe
These are day's of lasers in the jungle
Lasers in the jungle somewhere
Staccato signals of constant information
A loose affiliation of millionaires
And billionaires and baby

These are the days of miracle and wonder
This is the long distance call
The way the camera follows us in slo-mo
The way we look to us all, oh yeah
The way we look to a distant constellation
That's dying in a corner of the sky
These are the days of miracle and wonder
And don't cry baby, don't cry, don't cry, don't cry

___
w youtube:  Paul Simon - The Boy in the Bubble / Baudrillard, DeLillo, et. al.

No hay comentarios:

Publicar un comentario